Ang batas ng pandinig sa OTC ay nagbibigay ng batas, balita, at pananaliksik.